گرمایش با بخار

بخار خلاء چیست؟
فوریه 7, 2019
کاربرد های عمده بخار
مارس 6, 2021

گرمایش با بخار

گرمایش با بخار

بخار یکی از رایج ترین و موثرترین سیالات برای انتقال حرارت است که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد، اما تنها ماده موجود نیست. مایعات دیگری مانند آب گرم و روغن نیز برای گرم شدن غیر مستقیم در مبدل های حرارتی استفاده می شود. مجموعه مقالات زیر به مزایای استفاده از بخار در مقایسه با آب گرم یا روغن برای گرم کردن می پردازد.

مزایای گرمایش با بخار

گرمایش با آب گرم یا روغن

در انتقال حرارت با مایعاتی نظیر آب گرم یا روغن از گرمای غیر نهان استفاده می شود. مایع در دمای بالا به مبدل حرارتی ارسال می گردد. وقتی مایعات انرژی حرارتی خود را از دست می دهند، دمای آن کاهش می یابد و در دمای پایین تر از مبدل خارج می شود. میزان انرژی آزاد شده در واحد متوسط انتقال گرما نسبتاً کم است (معمولاً حدود 17 کیلوکالری در کیلوگرم)

گرمایش با بخار

بخار در حالت گازی به مبدل حرارتی ارسال می شود. در انتقال حرارت با بخار اشباع از گرمای نهان بخار استفاده شده و با متراکم شدن مقدار زیادی انرژی آزاد می کند (تبدیل حالت به مایع). کندانس مایع در مبدل حرارتی نزدیک به دمای بخار اشباع شده خارج می شوند. مقدار انرژی آزاد شده در واحد بخار، مقدار زیادی است (تا 539 کیلوکالری در کیلوگرم).

خلاصه ای از مزایا

استفاده از گرمای نهان (در گرمایش بخار) برای انتقال حرارت بسیار موثرتر از استفاده از گرمای غیر نهان (آب گرم یا گرمایش روغن) است، زیرا مقدار انرژی بسیار بیشتری در مدت زمان کوتاهتری آزاد می شود. این موضوع منجر به بهینگی های زیر می شود:

ویژگی فایده
گرمایش سریع و یکنواخت از طریق گرمای نهان سیال بهبود کیفیت و بهره وری محصولات
فشار می تواند دما را کنترل کند دما را می توان به سرعت و به طور دقیق تعیین کرد
ضریب انتقال حرارت بالا سطح مورد نیاز جهت انتقال حرارت کوچکتر شده و امکان کاهش هزینه اولیه تجهیزات را فراهم می کند

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.