بهیــنه در طراحی ، پیشــرو در صنعت ، پایــدار در انرژی

ما در پارتاکو
اعتـماد می سازیـم

شــرکـــت پایــدار انـرژی پـدیــده پـارتــاک
سـازنده تجهیـزات صنایـع نفت و گاز و نیـروگاه

شرکت پارتاکو محلی برای پیشبرد اهداف صنعتی و مهندسی است. کلیه مراحل ایجاد یک محصول از قبیل نیاز سنجی، طرح سوال، برنامه ریزی، طراحی، ساخت و ارزیابی، زیر نظر پرسنل متخصص این شرکت به گونه ای انجام می گیرد که شما بتوانید به محصولات ما اعتماد کرده و از آنها بهره ببرید. تجهیزات تولیدی شرکت پارتاک، قابل استفاده در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی ها، و پالایشگاه های ایران و همچنین سایر نقاط جهان است.

مقالات