partaco

فوریه 7, 2019

تله بخار چیست؟

  تله بخار چیست؟ تله های بخار نوعی شیر اتوماتیک هستند که بدون اجازه خروج بخار، کندانس (به عنوان مثال بخار متراکم) و گازهای غیر قابل […]